2:38 Thứ ba, Ngày 25 Tháng 6 Năm 2019
Gửi cho bạn bè

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6/2018
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6/2018

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,

 ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” - lời “hịch” của phong trào thi đua yêu nước

Khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân và dân ta bước vào giai đoạn khó khăn, ác liệt nhất, để động viên mọi lực lượng tham gia kháng chiến và kiến quốc, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Đây được xem như lời “hịch” thúc đẩy phong trào hành động cách mạng của toàn dân.

Ngược dòng lịch sử chúng ta thấy: nếu “Hịch tướng sĩ” của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn như lời hiệu triệu làm bừng lên hào khí của cả dân tộc trước họa ngoại xâm, làm cho đại bộ phận tướng sĩ tự xăm vào cánh tay hai chữ: “Sát Thát” đã thể hiện tinh thần đoàn kết cao độ, quyết tâm sắt đá chống giặc Mông Nguyên, thì “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi nguồn cho các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp Nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn cho cuộc kháng chiến, kiến quốc đi đến thắng lợi hoàn toàn. Lời “hịch” của hai vị Anh hùng dân tộc tuy ở hai giai đoạn lịch sử khác nhau, nhưng đều mang điểm chung là có giá trị, ý nghĩa to lớn, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước của các tầng lớp Nhân dân trong những tình huống khó khăn, ác liệt của dân tộc trước sự xâm lăng của kẻ thù. “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh có sự kế thừa, phát triển lên tầm cao mới, về nội hàm, thể hiện sâu sắc tư tưởng đường lối chính trị và phương pháp cách mạng. Vì thế, nó không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong một thời kỳ lịch sử nhất định, mà còn có giá trị xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua không chỉ là hoạt động tích cực, sáng tạo trong công việc hằng ngày, trong lao động, sản xuất vật chất, mà còn là hoạt động tư tưởng và tinh thần, biểu hiện của lòng yêu quê hương, đất nước. Thi đua là động lực để phát huy lòng yêu nước, biến lòng yêu nước thành sức mạnh vật chất to lớn, huy động sức người, sức của cho công cuộc kháng chiến, kiến quốc; đồng thời, lòng yêu nước được thúc đẩy sẽ thiết thực nâng cao hiệu quả của thi đua. Hơn ai hết, Bác hiểu rất rõ giá trị sức mạnh to lớn của thi đua yêu nước và truyền thống yêu nước ngàn đời của dân tộc ta. Nếu truyền thống đó được phát huy và kết lại sẽ tạo thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ để vượt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, đưa dân tộc ta đến thắng lợi vẻ vang. Vì lẽ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gọi tên phong trào thi đua của Nhân dân ta là “Thi đua ái quốc”, biến sức mạnh riêng lẻ của từng người thành sức mạnh của dân tộc và thời đại.

Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước phát triển không ngừng, theo Bác, vấn đề quan trọng trước hết là sự gắn kết chặt chẽ, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể để khuyến khích mọi người cùng thi đua. Người nói: “Thi đua yêu nước để ích lợi cho mình, ích lợi cho gia đình mình và tiện ích cho làng, cho nước và cho dân tộc”. Thực hiện tốt nguyên tắc đó, tinh thần thi đua yêu nước nhất định trở thành phong trào hành động cách mạng; chuyển nhận thức tư tưởng thành hành động thiết thực để nâng cao hiệu quả học tập, công tác, lao động, sản xuất,… góp phần phụng sự đắc lực Tổ quốc, Nhân dân. Để phong trào thi đua luôn có sức sống mãnh liệt, lâu bền, Bác yêu cầu: “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua”, thi đua không nên chỉ bó hẹp trong một ngành, một địa phương, một đơn vị mà phải phát triển rộng khắp trên cả nước, từ nông thôn đến thành thị, từ đồng bằng, miền núi đến vùng biển, đảo xa xôi. Đồng thời, cần khơi dậy lòng yêu nước của các thành phần, các đối tượng, làm cho thi đua phải trở thành công việc chung của mọi người, mọi ngành, mọi cấp. Thi đua không chỉ trong các ngành sản xuất vật chất mà cả trong các ngành văn học, nghệ thuật, giáo dục, y tế… Thi đua cả trong đời sống riêng của mỗi người, từ việc ăn, ở, học tập, tu dưỡng đến quan hệ trong gia đình, bè bạn. Hiệu quả của mỗi việc làm đem lại có thể nhỏ, nhưng nhiều công việc nhỏ hằng ngày và nhiều người thi đua thì hiệu quả sẽ rất lớn.

Thi đua là sự phấn đấu vươn lên giành lấy cái hay, cái tốt đẹp hơn trước. Muốn có hiệu quả cao, thi đua phải có mục đích nhất định, giống như người bắn súng phải có mục tiêu cụ thể, nếu không sẽ lãng phí sức lực, tiền của và thời gian của Nhân dân, làm giảm nhiệt tình cách mạng và không gây dựng được phong trào. Vì vậy, việc đặt mục đích thi đua phải thật sự khoa học, toàn diện và cụ thể. Không chỉ có mục đích chung cho cả nước, mà còn phải có mục tiêu cụ thể cho từng miền, từng ngành, từng giới, từng lứa tuổi; kết hợp chặt chẽ giữa mục đích trước mắt và mục đích lâu dài. Mục đích thi đua phải gắn liền với các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, chính trị, quân sự và khả năng thực tế của từng thời kỳ. Thi đua phải được tiến hành hằng ngày, thường xuyên, liên tục, có tác dụng thúc đẩy mỗi người dân, tùy theo công việc của mình mà phấn đấu, làm việc tốt hơn để không bị tụt hậu với đồng đội, với các đơn vị bạn, với các ngành, các địa phương trong cả nước. Từ đó, xã hội sẽ không ngừng phát triển; chất lượng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Cùng với việc chỉ rõ mục đích thi đua, Hồ Chí Minh còn hết sức coi trọng việc đề ra kế hoạch thực hiện, bảo đảm khoa học, mang lại hiệu quả cao. Theo Người, thi đua “Phải có kế hoạch tỉ mỉ. Kế hoạch ấy phải do từng đơn vị nhỏ, từng gia đình, từng cá nhân bàn bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ làm”. Vì thế, việc đề ra kế hoạch thi đua phải căn cứ vào tình hình thực tế, khả năng có thể đạt được nhằm động viên mọi người cùng phấn đấu thực hiện; tránh sự sơ suất “đại khái” quá cao, phiền phức, miễn cưỡng,… Cùng với đó, mỗi cấp lại phải có những biện pháp cụ thể, thiết thực cho từng lĩnh vực, từng ngành, trong mỗi ngành lại có những biện pháp phù hợp với sự phát triển của tình hình thực tiễn và yêu cầu cần đạt được nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc,… Người căn dặn: Kế hoạch 10 thì biện pháp phải 20 và quyết tâm 30.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp là nhân tố giữ vai trò quyết định chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua. Nếu thiếu sự lãnh đạo đúng đắn thì những thiếu sót, lệch lạc trong quá trình thi đua sẽ không được phát hiện, uốn nắn kịp thời, dẫn đến tình trạng nơi thì đặt kế hoạch to quá, rồi không làm nổi, nơi thì ban đầu làm quá ồ ạt, đến nỗi ít lâu thì đuối sức đi, không tiếp tục thi đua được… thành thử “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Do đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu các ngành, các địa phương phải thành lập Ban thi đua để giải quyết kịp thời mọi công việc. Cán bộ thi đua phải có nhiệt tình công tác, có quan điểm quần chúng và kiến thức nhất định về kinh tế, kỹ thuật, quản lý; nắm được các chính sách về chế độ khen thưởng; biết tổ chức tuyên truyền, cổ động quần chúng. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua cần chú trọng việc sơ kết, tổng kết để một mặt kịp thời biểu dương những thành tích đã đạt được; mặt khác, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích trong tổ chức thực hiện thi đua. Qua đó, có giải pháp bồi dưỡng, phát huy lòng yêu nước, yêu CNXH của Nhân dân; đồng thời, phổ biến và áp dụng sáng kiến, thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học - công nghệ, đưa phong trào thi đua phát triển không ngừng.

Tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc đã lan tỏa sâu, rộng cả tiền tuyến và hậu phương. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đem hết sức mình tham gia kháng chiến, kiến quốc, đưa đất nước vượt qua thời điểm đầy gian nguy, làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; bảo vệ được chính quyền cách mạng non trẻ, xóa được nạn đói, nạn dốt… Những kết quả đó đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn dân tộc ta bước vào trận chiến mới với “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, làm dấy lên khí thế hào hùng của cả dân tộc, tạo nên kỳ tích giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước bằng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng phong trào thi đua yêu nước đã không ngừng phát triển, góp phần tạo dựng những thành tựu to lớn, làm cho hình ảnh, vị thế của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

“Lời kêu gọi thi đua ái quốc” cách đây đã 66 năm, đất nước ta đã trải qua nhiều sự kiện chính trị lớn và tiến những bước dài; điều kiện thi đua đã có nhiều thay đổi, nhưng lời “hịch” phong trào thi đua yêu nước của Bác Hồ vẫn khắc sâu trong tâm khảm mỗi người Việt Nam. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, nhất là vấn đề tranh chấp lãnh thổ, biển, đảo trong thời gian gần đây lại một lần nữa làm dấy lên lòng yêu nước của cả dân tộc, lôi cuốn đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân, mọi thành phần kinh tế, các tổ chức đoàn thể, ban, ngành trong xã hội đấu tranh, lên án những hành động ngang ngược, xâm phạm trái phép vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, bất chấp luật pháp và dư luận quốc tế, nhằm thực hiện mưu đồ “độc chiếm Biển Đông” của Trung Quốc. Những hành động thể hiện lòng yêu nước của Nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài trong những ngày qua là sự tiếp nối truyền thống yêu nước ngàn đời của dân tộc. Cả dân tộc ta luôn có chung nhận thức: Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ là điều bất biến, thiêng liêng, không thể đánh đổi bất cứ điều gì, không chỉ hôm nay mà mãi mãi về sau.

Nguồn: Nhật Lê- Tạp chí Quốc phòng toàn dân

 

THEO DÒNG LỊCH SỬ -  NGÀY NÀY NĂM ẤY

 

- Ngày 01/6/1950: Kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi.

- Ngày 05/6/1972: Kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới.

- Ngày 05/6/1911: Kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

- Ngày 11/6/1948: Kỷ niệm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

- Ngày 21/6/1925: Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

- Ngày 28/6/2001: Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam.

 

SỔ TAY NGHIỆP VỤ

Trong tài liệu sinh hoạt chi Đoàn số 06/2018, chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên, tổ chức Đoàn Kỹ năng nâng cao khả năng giao tiếp:

Để trở thành một người có kỹ năng giao tiếp tốt, trước hết bạn cần hiểu rõ các nguyên tắc ứng xử trong giao tiếp. Không có ai là người hoàn toàn xấu cả. Khi đánh giá con người cụ thể chúng ta thường bị những cách nhìn tĩnh tại, xơ cứng, bị định kiến che lấp, ít khi tách ra được dù chỉ là tương đối đầy đủ những ưu điểm, nhược điểm của họ và lại càng không xác định được giới hạn, hoàn cảnh, diễn biến có thể có của những ưu điểm và nhược điểm đó.

Con người cũng dễ bị chi phối bởi qui luật cảm xúc “yêu nên tốt, ghét nên xấu”. Kết quả là dễ mắc sai lầm trong giao tiếp. Do vậy nguyên tắc đầu tiên trong nghệ thuật ứng xử là hãy tiếp cận với con người ở góc độ không tốt, không xấu. Bạn có thể xem chi tiết những nguyên tắc trong giao tiếp ứng xử dưới đây nhằm giúp bạn cải thiện kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Không yêu cầu những ngôn từ mới, giao tiếp đôi thực ra chỉ cần những kỹ năng để nói chuyện và giữ cho mối quan hệ diễn ra êm đẹp.

Ngôn ngữ cơ thể

Con người có liên hệ với người khác bằng nhiều cách khác nhau và không nhất thiết phải luôn trực tiếp. Thông thường, bạn có thể biết điều người kia đang cố nói thông qua ngôn ngữ cơ thể. Vậy nên nếu bạn đang mắc lỗi với ai đó mà khi có cơ hội nói chuyện, bạn thấy họ đan chéo tay hay chân thì đó có thể là thời điểm tốt để bạn xin lỗi.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng nó lại là bản năng. Nếu đàn ông nhìn vào mắt bạn thì có vẻ họ đang thích bạn. Những cử chỉ động chạm đơn giản cũng là dấu hiệu khác cho biết bạn đang được họ quan tâm. Ví dụ, chạm nhẹ vào chân, cọ tay vào lưng hay tay bạn, vòng tay qua eo hay cù nhẹ.

Nói ra suy nghĩ

Ở những thời điểm khác, trừ phi bạn là người có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, bạn cũng có thể bỏ qua những thông tin then chốt và khiến tình huống từ xấu thành tồi tệ. Nếu bạn nghĩ có một vấn đề nào đó ảnh hưởng tới mối quan hệ thì nên nói ra.

Đào sâu

Trong một mối quan hệ, giao tiếp rõ ràng rất cần thiết để tiến hành mọi việc. Mối ràng buộc giữa hai bạn có thể nhanh chóng trở nên gay gắt, trừ phi bạn chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc nội tâm. Nếu không biết rõ cái gì đang khiến hai bạn khó chịu, cả hai rất dễ hiểu nhầm, thậm chí là oán giận lẫn nhau.

Đừng bao giờ giữ riêng vấn đề chung nào cho riêng mình, hãy cởi mở, chia sẻ cho dù có thể làm hai bạn cãi nhau một chút. Chỉ đến khi nào vấn đề được giải quyết, bạn mới vui vẻ và thoải mái. Và cũng không có cách nào xử lý trừ phi bạn cho người kia biết đó là vấn đề cần quan tâm.

Rành mạch, dễ hiểu

Trên sách báo, nói chuyện cởi mở có vẻ là một ý thức chung. Thực tế, nó thường không dễ dàng để thể hiện điều bạn thực sự muốn nói. Tất cả những sự phức tạp, rắc rối có thể được đá bung từ một nỗi sợ hãi phản ứng xấu tới việc chọn sai thời điểm để nói ra. Bất kể trường hợp nào, bạn cũng cần vượt qua mọi trở ngại để đảm bảo hai bạn đều cùng một điểm xuất phát của vấn đề. Dưới đây là những kỹ năng cần có để giúp bạn trở thành một người giao tiếp tốt:

Kỹ năng quan sát và kỹ năng lắng nghe

Theo ông Brian Steel, khi giao tiếp với ai đó thuộc nền văn hóa khác, việc đầu tiên bạn cần thực hiện đó là thể hiện khả năng quan sát của mình. Hãy quan sát ngôn ngữ cơ thể của họ, cách họ cư xử, giao tiếp với bạn và cố gắng sử dụng ngôn ngữ cơ thể, cách ứng xử cho phù hợp. Mối quan hệ sẽ dần được thiết lập khi giữa bạn và đối tượng có sự đồng điệu.

Hầu hết các nghiên cứu chỉ ra rằng một người bình thường chỉ nhớ được khoảng 25% đến 50% những gì họ nghe thấy. Điều đó có nghĩa là khi bạn nói chuyện với sếp, với đồng nghiệp hay khách hàng, họ chỉ có thể nhớ chưa đầy một nửa những gì đã nghe.

Không phải là chúng ta có trí nhớ kém mà đúng hơn là đa số chúng ta thường không lắng nghe. Thêm vào đó, sự đa dạng văn hóa trong giao tiếp ngày nay càng khiến cho việc lắng nghe trở nên khó khăn hơn. Lắng nghe là kỹ năng quan trọng trong nghệ thuật giao tiếp.

Tôn trọng những điểm khác nhau

Khi giao tiếp với một đối tượng, bạn cần phải tôn trọng sự khác biệt. Tôn trọng sự khác biệt không chỉ là tôn trọng nền văn hóa khác mà cả sự tôn trọng cá nhân. Vì trong cùng một đất nước nhưng mỗi người sẽ có một cách ứng xử riêng biệt. Họ có thể giao tiếp với bạn bằng chính bản sắc cá nhân, tín ngưỡng của họ.

Ông Brian Steel cho biết thêm: “Nếu bạn chịu khó quan sát và tư duy thì rất nhiều hành động hàng ngày dù nhỏ nhưng cũng mang màu sắc văn hóa từng miền, từng quốc gia. Mỗi nền văn hóa đều có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Điều quan trọng khi giao tiếp trong môi trường đa văn hóa chúng ta cần thích nghi cho phù hợp mới môi trường”

Nếu bạn luôn tán đồng mọi thứ, thì đó sẽ là một mối quan hệ tẻ nhạt. Sự xung đột về ý kiến là một điều lành mạnh. Nó cho thấy bạn là một cá nhân độc lập, có khả năng hình thành niềm tin của riêng mình cũng như tranh luận về chúng. Mặc dù bạn không đồng ý với ai đó về những vấn đề chính trong cuộc sống thì sự tôn trọng lẫn nhau sẽ động viên bạn tìm được hướng giải quyết.

Gặp nhau ở điểm giữa

Thỏa hiệp là điều cốt yếu khi cần đàm phán cách thức giải quyết vấn đề trong bất cứ mối quan hệ nào. Một đôi tai biết lắng nghe và tôn trọng quan điểm của đối tác tình cảm sẽ giúp bạn giữ được cuộc nói chuyện với người ấy. Linh hoạt, mềm dẻo là yếu tố cần để giúp hai bạn tìm gặp nhau ở điểm giữa của lối đi tìm giải pháp.

Đặt cách giải quyết của bạn vào thực tế rồi xem mọi việc diễn ra thế nào. Hãy quan sát thật kỹ để điều chỉnh nếu cần thiết. Với thực hành cộng với kinh nghiệm, bạn sẽ nhận thấy những kỹ năng cơ bản trong giao tiếp đôi lứa sẽ trở thành bản tính thứ hai. Từ việc chọn một bộ phim vào tối thứ Sáu để cảm thấy bạn có vẻ cần nhiều không gian cho sự lãng mạn được thăng hoa, nó đồng nghĩa với việc bạn có trách nhiệm đối với bất kỳ tình huống nào và cùng nhau tìm kiếm kết quả tích cực.

ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐOÀN VIÊN THANH NIÊ

CÁC BẠN TRẺ, HÃY CHỨNG TỎ BẢN LĨNH VỮNG VÀNG VÀ TINH THẦN YÊU NƯỚC MỘT CÁCH ĐÚNG ĐẮN:

Như chúng ta đã biết, trong những ngày qua dư luận nhân dân đã có nhiều ý kiến góp ý về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ đã lắng nghe tiếp thu để có điều chỉnh phù hợp.

Trong sáng ngày 7/6, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ lắng nghe ý kiến nhân dân, sẽ trình Quốc hội điều chỉnh lại thời gian cho thuê đất trong dự án Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt.

Theo Thủ tướng, tiếp thu lắng nghe ý kiến nhân dân nhằm điều chỉnh luật để đảm bảo đất nước phát triển, tạo điều kiện môi trường đầu tư kinh doanh phát triển bền vững, đảm bảo độc lập chủ quyền, tự do của đất nước một cách lâu dài, đảm bảo quyền lợi quốc gia dân tộc một cách căn bản xuyên suốt trong quá trình gìn giữ non sông Việt Nam của chúng ta.

Trước dự thảo dự án Luật và người đứng đầu Chính phủ, trong những ngày qua các thế lực thù địch đã sử dụng mọi phương cách kêu gọi tập hợp lực lượng nhằm lợi dụng dư luận để chống phá chống phá cách mạng Việt Nam. Trong đó, chúng đã lợi dụng lòng tin của một bộ phận người dân để tung tin nhằm bôi nhọ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; đặc biệt là lợi dụng mạng xã hội để kích động, lôi kéo người dân nhẹ dạ, cả tin tham gia các hoạt động chống đối, biểu tình nhằm phản đối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Để không mắc bẫy trước âm mưu của các thế lực thù địch, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội; đặc biệt là đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong cả nước hãy hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, giữ vững quan điểm lập trường, nắm vững chủ trương của Đảng để tuyên truyền trong nhân dân và đặc biệt là đoàn viên thanh niên, sinh viên hiểu đúng về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, về dự án luật cũng như những lợi ích mà dự án luật sẽ mang lại.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp cần tăng cường sâu sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để kịp thời tuyên truyền, vận động, giải thích làm rõ quan điểm, chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tránh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận thanh niên. Nhất là, vận động đoàn viên, thanh niên, sinh viên không tham gia tụ tập cũng như không nghe theo lời kêu gọi biểu tình; đồng thời mỗi đoàn viên thanh niên là những tuyên truyền viên tích cực đến bạn bè, người thân trong gia đình không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Không chia sẻ những nội dung kích động biểu tình trên mạng xã hội và các thiết bị công nghệ số; tích cực tuyên truyền cho mọi người hiểu và tránh được âm mưu của các thế lực thù địch.
Các cấp bộ Đoàn chỉ đạo các đội thanh niên xung kích tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra canh gác để kịp thời phát hiện và chặn đứng âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Các bạn trẻ, hãy chứng tỏ bản lĩnh vững vàng của mình và thể hiện tinh thần yêu nước đúng lúc, đúng chỗ và khẳng định hình ảnh của người thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới./.

Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

HÃY HIỂU ĐÚNG BẢN CHẤT CỦA LUẬT AN NINH MẠNG

♻️ Luật An ninh mạng được xây dựng với mục đích cao nhất là “Bảo vệ an ninh đất nước, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; khắc phục tồn tại, hạn chế liên quan bảo vệ an ninh mạng; thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng về an ninh mạng; bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân và bảo vệ Tổ quốc rồi mới đến sự phù hợp với thông lệ quốc tế”.

♻️ Trong quá trình soạn thảo thì các “ông lớn” như Google, Facebook, Amazon… đã đề nghị được làm việc với Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập dự án Luật. Trong nội dung các cuộc gặp và làm việc, chưa có một Công ty nào khẳng định, việc yêu cầu lưu trữ dữ liệu là ngăn cấm các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư hoặc hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hay điều đó sẽ khiến họ giảm lợi nhuận kinh doanh. Cái họ quan tâm là cơ chế phối hợp, kiểm soát việc lưu trữ dữ liệu đó được thực hiện ra sao, còn chuyện đặt đại diện ở Việt Nam thì các Công ty này không có ý kiến gì, bởi đặt ở Singapore hay đặt ở Việt Nam chủ yếu là do hệ thống cơ sở dữ liệu có đáp ứng đủ điều kiện đảm bảo an toàn và vận hành hay không, đó là góp ý của những người muốn vào tham gia trong sân chơi Việt Nam, họ về một cách cơ bản là đồng ý theo Dự thảo Luật An ninh mạng.

♻️ Tính từ đầu tháng 8 năm 2017 đến nay cho thấy, các doanh nghiệp có hạ tầng mạng lớn như: Viettel, VNPT, FPT,... đều đang cho Facebook, Google thuê chỗ đặt máy chủ tại trung tâm dữ liệu của doanh nghiệp.

♻️ Cụ thể, Facebook có khoảng 300 máy chủ đặt tại Việt Nam với dung lượng khoảng 1900 Gbps. Trong đó, VNPT có số lượng cao nhất, khoảng 120 máy chủ.

♻️ Google có 1.238 máy chủ đặt tại Việt Nam với dung lượng khoảng 8.158 Gbps. Trong đó, VNPT vẫn dẫn đầu với 608 máy chủ được đặt.

♻️ Điều đáng chú ý là các doanh nghiệp Việt Nam đều cho Facebook, Google được miễn cước dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ và cước kết nối Internet khi kết nối vào máy chủ của mạng Internet trong nước, quốc tế của doanh nghiệp. Trong khi, các mạng này vẫn thu cước đối với doanh nghiệp Việt Nam hoạt động tương tự trong lĩnh vực này.

♻️ Theo đó, người Việt khi lướt Facebook, Google hay xem Youtube sẽ phải chịu khoảng phí roaming (chuyển vùng) đắt tới 200 lần. Phí này thực chất được tính vào giá KB phải trả cho mỗi lần roaming, tức dung lượng dữ liệu 3G/4G của người dùng sẽ nhanh chóng bay cái vèo mỗi lần các “ông lớn” giở chiêu chuyển vùng dữ liệu đăng nhập, còn người dùng Việt Nam thì cứ phải thi nhau nạp tiền để online mà không hiểu vì sao dung lượng mới nạp đây đã hết.

♻️ Đó là còn chưa nói đến vấn đề dịch vụ được cung cấp; việc người dùng dù là cá nhân/doanh nghiệp phải tiêu tốn quá nhiều chi phí cho việc duy trì dung lượng dữ liệu để đảm bảo truy cập và kết nối nhưng Việt Nam lại không thu được 01 đồng phí nào từ các “ông lớn” sẽ khiến cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng của Việt Nam tăng them gánh nặng, còn người dùng thì cũng chịu ảnh hưởng nhất định (ví dụ: người bán hoàng online tốn nhiều chi phí cho việc đảm bảo dung lượng kết nối nhưng hang bán ra thì lại không tăng nguồn thu).

(Còn tiếp...)

Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

BÀI HÁT THANH NIÊN

Chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên lời bài hát:

Việt Nam ơi!

Sáng tác: Minh Beta

 

Bước giữa nắng tràn. Đường phố nơi tôi ở. Từ thơ bé, đã quen

Giữa đất nước này. Niềm tin luôn căng tràn. Đừng lo lắng, cười lên

Và gió, qua tán cây, hòa trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười

Và nắng, trên lá reo, ngày xanh tươi sáng Việt Nam ơi

Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa, về nơi nhà cao xe giăng phố

Hòa một niềm tin reo ca (eh oh eh oh).

Từ nơi đảo xa mênh mông sóng. Về nơi đồi cao bay mây trắng

Một vòng tay nối tròn Việt Nam

Bao la đất trời. Quê hương xanh ngời. Xòe tay đón nắng mai cười trong mắt

Bao nhiêu con người, Chung tay xây đời, Niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi

Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.

 

Video

 

 

 

 

 

Liên kết website

Thống kê

Đang có 17 khách và không thành viên đang online