13:38 Thứ bảy, Ngày 21 Tháng 9 Năm 2019
Gửi cho bạn bè

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỈNH ĐOÀN ĐẮK NÔNG
CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỈNH ĐOÀN ĐẮK NÔNG

            

I. THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN
1. Bí thư: 
                                              
                                            Đ/c: H'Vi Ê Ban
 
 
2. Phó Bí thư:                  
                                                 
                 Đ/c: Châu Ngọc Lương       Đ/c: Nguyễn Văn Hợi
 
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
1
H’Vi Ê Ban
 Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn
2
Châu Ngọc Lương
Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh 
3
Nguyễn Văn Hợi
Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Giám đốc Trung tâm hoạt động TTN; Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội tỉnh
 
II. CÁC PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỈNH ĐOÀN:
1. VĂN PHÒNG: 
                             
  Đ/c: Hoàng Quang Việt      Đ/c: Đoàn Thị Thúy Thảo      
                                               
  Đ/c: Huỳnh T.Thủy Tiên      Đ/c: Phan T.Thanh Quỳnh   
                              
    Đ/c: Bùi Thị Phượng        Đ/c: Nguyễn Mạnh Tiến
                                                       
   Đ/c: Nguyễn Hữu Sơn        Đ/c: Nguyễn Thị Thu     
                                
                             Đ/c: Đỗ Quốc Văn
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
1
Hoàng Quang Việt
UVBTV, Chánh Văn phòng; Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh
2
Đoàn Thị Thúy Thảo
UVBCH, Phó Chánh Văn phòng.
3
Huỳnh Thị Thủy Tiên
Chuyên viên
4
Phan Thị Thanh Quỳnh
Kế toán
5
Bùi Thị Phượng
Văn thư, thủ quỹ
6
Nguyễn Mạnh Tiến
Lái xe
7
Nguyễn Hữu Sơn
Lái xe
8
Nguyễn Thị Thu
Công vụ
9
Đỗ Quốc Văn
Bảo vệ
 
2. BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA:
                                                              
                        Đ/c: Hoàng Thị Loan     
                              
       Đ/c: Nông Văn Dần        Đ/c: Đoàn Thị Hoa
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
1
Hoàng Thị Loan
UVBTV, Phó Trưởng Ban phụ trách
2
Nông Văn Dần
UVBCH, Chuyên viên
3
Đoàn Thị Hoa
Chuyên viên
 
3. BAN TUYÊN GIÁO:
                                                
                              Đ/c: Lê Văn Hùng 
                               
     Đ/c: Trương Cao Sáng            Đ/c: Đào Thu Hà
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
1
Lê Văn Hùng
UVBTV, Trưởng Ban
2
Trương Cao Sáng
UVBCH, Phó Trưởng Ban
3
Đào Thu Hà
Chuyên viên
 
4. BAN  THANH NIÊN NÔNG THÔN - CÔNG NHÂN VÀ ĐÔ THỊ:
                           
                     Đ/c: Đoàn Văn Đông        
                             
 Đ/c: Phạm Năng Giang       Đ/c: Y Duy AJun
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
1
Đoàn Văn Đông
UVBTV, Phó Trưởng Ban phụ trách.
2
Phạm Năng Giang
UVBCH, Phó Trưởng Ban
3
Y Duy A Jun
Chuyên viên
 
5. BAN ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN:
                                             
                         Đ/c: Trương Văn Bình 
                          
   Đ/c: Điểu Lê Nam Nam    Đ/c: Nguyễn Thu Hương                                          
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
1
Trương Văn Bình
UVBTV, Phó Trưởng Ban phụ trách; Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh.
2
Nguyễn Thị Thu Hương
UVBCH, Chuyên viên
3
Điểu Lê Nam Nam
Chuyên viên
 
6. BAN THANH THIẾU NHI - TRƯỜNG HỌC:
                                           
                          Đ/c: Lê Sỹ Bách  
                             
                      Đ/c: Phạm Quốc Dũng
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
1
Lê Sỹ Bách
UVBTV, Trưởng Ban
2
Phạm Quốc Dũng
UVBCH, Chuyên viên

7. TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI TỈNH:
                                       
                           Đ/c: Nguyễn Văn Hợi       
                                            
                          Đ/c: Nguyễn Thị Kim Gấm       
                                                        
                Đ/c: Nguyễn Thị Bốn       Đ/c: Lê Doãn Trường
                                             
           Đ/c: Nguyễn Thị Liệu           Đ/c: Ngô Hữu Trí                                                                                                                                  
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
1
Nguyễn Văn Hợi
Giám đốc
2
Nguyễn Thị Kim Gấm
Trưởng phòng Tổ chức hành chính; kiêm kế toán
3
Nguyễn Thị Bốn
Văn thư, Thủ quỹ
4
Lê Doãn Trường
Cán bộ Phòng nghiệp vụ
5
Nguyễn Thị Liệu
Cán bộ Phòng nghiệp vụ
6
Ngô Hữu Trí
Cán bộ Phòng nghiệp vụ
7
Trần Đình Danh
Bảo vệ
 
8. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI - ĐỘI:
                           
   Đ/c: Nguyễn Văn Hợi      Đ/c: Đoàn Thị Thúy Thảo
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
1
Nguyễn Văn Hợi
Giám đốc
2
Đoàn Thị Thúy Thảo
Phó Giám đốc
 
 
 
 

Video

 

 

 

 

 

 

Liên kết website

Thống kê

Đang có 17 khách và không thành viên đang online