CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỈNH ĐOÀN ĐẮK NÔNG
CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỈNH ĐOÀN ĐẮK NÔNG

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÁC BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỈNH ĐOÀN ĐẮK NÔNG

I. THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN

1. Bí thư:

                                                                                                                                  

                                                                                    Đ/c: Châu Ngọc Lương

2. Phó Bí thư:

                                                                                                      

                                                                                   Đ/c: Nguyễn Văn Hợi

 TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

 Châu Ngọc Lương

 UV BCH TW Hội; UV BCH TW Đoàn; Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh 

2

 Nguyễn Văn Hợi

 Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Đăk Nông; Giám đốc Trung tâm hoạt động TTN; Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội - Đội tỉnh


II. CÁC BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỈNH ĐOÀN:

1. BAN TỔ CHỨC – XÂY DỰNG ĐOÀN:

                                                                

                                                  Đ/c: Hoàng Quang Việt

                                                              

                                                  Đ/c: Hoàng Thị Loan

                                                                                  

            Đ/c: Phạm Năng Giang                               Đ/c: Đoàn Thị Hoa

 

                                                                                   

         Đ/c: Huỳnh Thị Thủy Tiên                       Đ/c: Phan T.Thanh Quỳnh

                                                                                

            Đ/c: Bùi Thị Phượng                                  Đ/c: Nguyễn Mạnh Tiến

                                                                                 

         Đ/c: Nguyễn Hữu Sơn                                  Đ/c: Nguyễn Thị Thu

 

                      

        Đ/c: Đỗ Quốc Văn

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

 Hoàng Quang Việt

 UV BTV, Trưởng Ban

2

 Hoàng Thị Loan

 UV BTV, Phó Trưởng Ban

3

 Phạm Năng Giang

 UV BCH, Chuyên viên

4

 Đoàn Thị Hoa

 UV BCH, Chuyên viên

5

 Huỳnh Thị Thủy Tiên

 Chuyên viên

6

 Phan Thị Thanh Quỳnh 

 Kế toán trưởng

7

 Bùi Thị Phượng

 Văn thư, thủ quỹ

8

 Nguyễn Mạnh Tiến

 Nhân viên lái xe

9

 Nguyễn Hữu Sơn

 Nhân viên lái xe

10

 Nguyễn Thị Thu

 Nhân viên công vụ

11

 Đỗ Quốc Văn

 Nhân viên bảo vệ

2. BAN TUYÊN GIÁO:

                                                                           

                                                               Đ/c: Lê Văn Hùng 

                                                                                                                             

                                                            Đ/c: Đoàn Văn Đông

                                                                                                         

                    Đ/c: Đào Thu Hà                                         Đ/c: Nguyễn Thị Nương

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Lê Văn Hùng

UV BTV, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Trưởng Ban

2

Đoàn Văn Đông

UV BTV, Phó Trưởng Ban

3

Đào Thu Hà

Chuyên viên

4

Nguyễn Thị Nương

Chuyên viên

 

3. BAN PHONG TRÀO:

                                                                                                          

                                                                                     Đ/c: Trương Văn Bình         

 

                                                                                                     

                        Đ/c: Nông Văn Dần                  Đ/c: Nguyễn Thị Thu Hương                  Đ/c: Điểu Lê Nam Nam

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Trương Văn Bình

 UVBTV, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; Trưởng Ban

2

Nông Văn Dần          

 UVBCH, Chuyên viên

3

Nguyễn Thị Thu Hương

 UVBCH, Chuyên viên

4

Điểu Lê Nam Nam

 UVBCH, Chuyên viên


4. BAN THANH THIẾU NHI - TRƯỜNG HỌC:

                                                                                                          

                                                          Đ/c: Lê Sỹ Bách

 

                                                                                                             

                                                  Đ/c: Đoàn Thị Thúy Thảo      

                                                                                                                    

                                                 Đ/c: Phạm Quốc Dũng

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Lê Sỹ Bách

UV BTV; Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; Trưởng Ban

2

Đoàn Thị Thúy Thảo

UV BCH;  Phó Trưởng Ban

3

Phạm Quốc Dũng

UV BCH; Chuyên viên

 

5. TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI TỈNH:                        

                                                              

                                                  Đ/c: Nguyễn Văn Hợi

                                                                                    

             Đ/c: Nguyễn Thị Kim Gấm                        Đ/c: Nguyễn Thị Bốn 

                                                                                       

                  Đ/c: Lê Doãn Trường                            Đ/c: Nguyễn Thị Liệu 

                                                   

                      Đ/c: Ngô Hữu Trí  

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Nguyễn Văn Hợi

Giám đốc

2

Nguyễn Thị Kim Gấm

Trưởng phòng Tổ chức hành chính; kiêm kế toán

3

Nguyễn Thị Bốn

Văn thư, Thủ quỹ

4

Lê Doãn Trường

Cán bộ Phòng nghiệp vụ

5

Nguyễn Thị Liệu

Cán bộ Phòng nghiệp vụ

6

Ngô Hữu Trí

Cán bộ Phòng nghiệp vụ

7

Trần Đình Danh

Bảo vệ

                                                                                                                      

6. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI - ĐỘI:                        

                                                                                                        

                     Đ/c: Nguyễn Văn Hợi                               Đ/c: Đoàn Thị Thúy Thảo     

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Nguyễn Văn Hợi

Giám đốc

2

Đoàn Thị Thúy Thảo        

Phó Giám đốc