4:30 Chủ nhật, Ngày 14 Tháng 7 Năm 2024
Gửi cho bạn bè

Đắk Nông triển khai thí điểm “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”
Đắk Nông triển khai thí điểm “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”

Ngày Đăng: 30/01/2023, Lượt Xem: 401

Xuất phát từ thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tăng thêm sự thân thiện giữa người dân, tổ chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và chính quyền các cấp trong thực thi công vụ, hướng đến xây dựng "Chính quyền liêm chính - phục vụ - kiến tạo"; ngày 29/12/2022, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 824/KH-UBND triển khai thí điểm mô hình sáng kiến CCHC “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”.

Thực hiện mô hình "Ngày không viết", CBCCVC hỗ trợ viết hộ người dân, tổ chức tất cả các loại giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ TTHC theo đúng quy định (khi người dân, tổ chức yêu cầu), trừ trường hợp những TTHC đặc thù theo quy định của pháp luật không được viết hộ.

Thực hiện mô hình "Ngày không hẹn" phải thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền; khi hồ sơ TTHC của người dân, tổ chức đảm bảo theo quy định sẽ được cơ quan hành chính nhà nước tiếp nhận giải quyết, trả kết quả ngay trong ngày làm việc.

Đảm bảo thực hiện đúng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh.

Danh mục TTHC được áp dụng thực hiện thí điểm “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” theo Quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động bố trí CBCCVC đủ năng lực, trình độ, phẩm chất đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, tổ chức trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC trong ngày áp dụng sáng kiến.

Theo đó, UBND tỉnh giao:

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này và thực hiện đánh giá ưu điểm, hạn chế, rút kinh nghiệm và đề xuất UBND tỉnh các giải pháp để kịp thời nhân rộng thực hiện mô hình đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC áp dụng thí điểm mô hình sáng kiến CCHC “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” theo thời gian quy định tại Mục 3 Phần II Kế hoạch này.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền công tác CCHC gắn với mô hình sáng kiến CCHC “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”; thực hiện tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội (qua zalo, facebook…) để người dân, tổ chức nắm bắt, thực hiện.

 

Theo: daknong.gov.vn

 

Video

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la

Liên kết website

Thống kê

Đang có 24 khách và không thành viên đang online

noirporno.com fuegoporno.com xvideos2020.me veryxxxhd.com desijimo.com porno peliculas XXX