4:26 Thứ năm, Ngày 26 Tháng 6 Năm 2024
Gửi cho bạn bè

Phát huy vai trò của Tuổi trẻ Đắk Nông trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Phát huy vai trò của Tuổi trẻ Đắk Nông trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ngày Đăng: 04/01/2022, Lượt Xem: 1791

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Đảng”, lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông và mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong tỉnh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xác định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với tổ chức Đoàn, trong đó cần tập trung thực hiện đồng bộ 2 nhóm giải pháp “xây"“chống", trong đó “xây" là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống" là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Vì vậy, trong thời gian qua, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả.

Một là, công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được tăng cường. Bên cạnh những cách làm truyền thống, một số phương thức mới đã được các cấp bộ Đoàn áp dụng và đem lại hiệu quả cao, nhất là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục thông qua các nền tảng công nghệ số. Tiêu biểu nhưviệc tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với 01 điểm cầu cấp tỉnh cùng 40 điểm cầu cấp cơ sở thu hút hơn 800 cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đẩy mạnh việc xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại, hình thức phong phú, phù hợp với thanh niên như infographic, trailer, video,…tuyên truyền về các Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hai là,tập trung tăng cường truyền tải những thông tin tích cực tới đoàn viên, thanh thiếu nhi, đặc biệt trên các nền tảng số, với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấy, lấy cái tích cực đẩy lùi tui cực”. Theo đó,Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai tốt Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” gắnvới việc triển khai thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”; Kế hoạch số 470/KH-UBND, ngày 30/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về “Thực hiện Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2015 - 2020”; Chỉ thị 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về những điều cán bộ Đoàn nên làm và không nên làm. Các tổ chức đoàn duy trì và nhân rộng hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” tạo hiệu ứng tích cực, góp phần chuyển biến nhận thức, hành động của đoàn viên, thanh thiếu niên. Các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương các điển hình tiên tiến. Nhiều tấm gương thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được phát hiện từ cấp cơ sở; biểu dương, tôn vinh từ cấp huyện, tỉnh đến cấp Trung ương.

Ba là, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong nắm bắt, định hướng tư tưởng và giáo dục thanh thiếu nhi là một trong những điểm mới nổi bật của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh.Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo, hướng dẫn các các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh thành lập hệ thống mạng xã hội facebook để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, qua đó nắm bắt nhu cầu của thanh niên, từ đó định hướng cho thanh niên sử dụng trang mạng xã hội đúng cách và hiệu quả nhất, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hiện nay, Tỉnh đoàn thành lập và duy trì có hiệu quả tài khoản facebook Tỉnh đoàn với 5.000 bạn bè, trang fanpage Tuổi trẻ Đắk Nông với hơn 12.600 tài khoản theo dõi; 10/10 đơn vị Đoàn cấp huyện (trừ Đoàn TN BCH Quân sự và Biên phòng do đặc thù riêng) đều có facebook, fanpage; 100% các Đoàn, xã phường, thị trấn, Đoàn trường học đã thành lập trang facebook và fanpage phục vụ tuyên truyền hoạt động Đoàn, Hội, Đội, định hướng và nắm bắt dư luận xã hội, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các trang mạng đã phát huy tốt vai trò định hướng tuyên truyền, đăng tải các nội dung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền Nghị quyết, chương trình, Kế hoạch của các cấp bộ Đoàn.

Bốn là,thường xuyên kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn. Hiện nay, Đội ngũ báo cáo viên của Đoàn gồm có 394 thành viên, trong đó có 42 báo cáo viên cấp tỉnh, 104 báo cáo viên cấp huyện, 248 báo cáo viên cấp cơ sở. Với vai trò là “cầu nối” thông tin với đoàn viên, thanh niên, trong những năm qua, đội ngũ báo cáo viên của Tỉnh đoàn đã tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, phong trào hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; những vấn đề sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại,... trong nước và thế giới. Bên cạnh đó, đội ngũ báo cáo viên cũng kịp thời nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên để tăng cường các giải pháp tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và đơn vị có liên quan chỉ đạo về tổ chức đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu lôi kéo thanh niên của các thế lực thù địch; tham gia giải quyết các “điểm nóng” phát sinh tại các địa phương, đơn vị. 

BTV Tỉnh đoàn tổ chức chuyên đề Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội,

phòng tránh các văn hóa phẩm độc hại trên không gian mạng cho cán bộ Đoàn chủ chốt

Mô hình Câu lạc bộ Lý luận trẻ tiếp tục được duy trì và triển khai hiệu quả. Năm 2019, CLB Lý luận trẻ tỉnh Đắk Nông được thành lập với 19 thành viên. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc thành lập CLB Lý luận trẻ cấp huyện. Hàng quý, CLB Lý luận trẻ các cấp tổ chức sinh hoạt, qua đó các thành viên tham gia trao đổi kinh nghiệm, viết bài và chia sẻ các thông tin dư luận xã hội. Từ năm 2019 đến nay, đã có hơn 1.650 bài viết tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Các CLB lý luận trẻ đã trở thành diễn đàn, sân chơi lý luận bổ ích để ĐVTN cùng nhau thảo luận những vấn đề lý luận, những vấn đề xã hội được giới trẻ quan tâm, các sự kiện - chính trị xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các vấn đề đặt ra đối với tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong giai đoạn hiện nay, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một cách thấu đáo, cặn kẽ.

 

Trao quyết định kiện toàn Ban Chủ nhiệm và kết nạp thành viên mới Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh

Để cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia tích cực hơn vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, tổ chức Đoàn các cấp cần tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" vàĐề án số 13-ĐA/TU ngày 14/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tổ chức hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Phát huy vai trò gương mẫu của mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong học tập và làm theo Bác; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt Đoàn.

Hai là, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu niên; triển khai có hiệu quả 02 cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” để giá trị, ý nghĩa tốt đẹp được lan tỏa trong cuộc sống đời thường. Bên cạnh đó, cần tận dụng tối đa tiện ích của internet, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Tổ chức các buổi sinh hoạt theo các vấn đề “nóng” mà các thế lực thù địch nhắm tới để kịp thời định hướng thông tin cho thanh niên; cung cấp các kênh thông tin chính thống để thanh niên tìm kiếm, tra cứu thông tin và học tập; tạo các diễn đàn trao đổi với thanh niên, đối thoại với thanh niên về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội…Kịp thời phát hiện, tuyên dương, tôn vinh những gương “người tốt - việc tốt”, “thanh niên sống đẹp”, “thanh niên tình nguyện”,...

Ba là, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong nắm bắt, định hướng thanh niên. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên thông qua đội ngũ dư luận viên xã hội, mạng lưới thăm dò dư luận, đối thoại trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội. 

Bốn là, duy trì và phát huy vai trò của Câu lạc bộ Lý luận trẻ trong nghiên cứu các vấn đề về lý luận chính trị, chuyển tải thông tin tới đoàn viên, thanh niên, tham gia phản bác lại các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch dưới góc nhìn của thanh niên. Mỗi một thành viên câu lạc bộ là một “chiến binh” trong công tác lý luận trẻ, “sắc” về thông tin, “vững” về kiến thức để hình thành liên kết đội ngũ tuyên truyền trong thanh niên trước các vấn đề của xã hội, phản bác kịp thời các quan điểm của các thế lực thù địch, định hướng thông tin trong thanh niên.

Năm là, triển khai phương án nắm bắt, định hướng tư tưởng và tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng thông qua Website và các trang mạng xã hội của Đoàn; xây dựng thêm các Fanpage theo từng chuyên mục nhằm nâng cao hiệu quả định hướng thông tin dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và tăng cường đưa tin, bài, bình luận về các thông tin tích cực. Đồng thời, có cơ chế kiểm soát bình luận có tác dụng tiêu cực, kích động. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Đảng”, lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đắk Nông và mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong tỉnh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phương Hoa

Video

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la

Liên kết website

Thống kê

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

noirporno.com fuegoporno.com xvideos2020.me veryxxxhd.com desijimo.com porno peliculas XXX